Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ομιλίας

Ως καταλητική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ομιλίας ορίζεται η Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017. Μέτα το πέρας αυτής θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.

Ο σύνδεσμος για την υποβολή των αιτήσεων είναι:

Φόρμα εγγραφής ομιλητών